ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ผู้นำการวิจัยพัฒนาการจัดการที่ดิน สร้างนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืนทางการเกษตรบนพื้นฐานพอเพียง ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2564 ที่เอกสารเผยแพร่
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ที่เอกสารเผยแพร่

  • 5 ธันวาคม วันดินโลก ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

  • ปุ๋ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • อธิบดี พด. ลุยฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม นำสาร พด.6 เข้าขจัดน้ำเสีย-กลิ่นเหม็น

น.ส.วรรณพร พลแสง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม ได้รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยายสาขาปรับปรุงบำรุงดิน และน.ส.ภรภัทร นพมาลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล popular vote ภาคนิทรรศการ โดยน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล
การประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน
นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และนักวิชาการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และรับรางวัล ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
นายอรรณพ พุทธโส ผอ.วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย โดยนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัล
ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร
วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
น.ส.ภรภัทร นพมาลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยายสาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ เรื่องเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพฯ จากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 หัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" วันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
นายวินัย ชมบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยาย เรื่องการใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในสวนยางพาราปลูกใหม่ จากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ โดยมีว่าที่ ร.ต.นันทภพ ชลเขตต์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว
ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา
 ทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติเดือนนี้  1894  
สถิติเดือนที่แล้ว  1462  
   มัลติมีเดีย องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน
 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th